aydın escortçorum escortmanisa escorteryaman escort

Malatya Haber – Malatya Canlı Haber – Malatya Son Dakika

Yeşilyurt Belediye’sine kayıtlı 2 arsa açık arttırma ile satılacak

Yeşilyurt Belediye’sine kayıtlı 2 arsa açık arttırma ile satılacak
577
08 Şubat 2020 - 7:49

Yeşilyurt Belediyesine ait 2 adet arsa ihaleyle satılacaktır

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
 2. İhale 20/02/2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 4. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;
 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;
 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )
 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 11. Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır.
 12. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,


6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödeme yapabilirler. Peşin ödeme yapılan arsaların tapu devri hemen yapılır. Bunun yanı sıra istekliler ihale tamamlandıktan sonra idareye başvuru yapmaları halinde taksitle ödeme de yapabilir. Taksitli satışlarda satış bedeline %15 vade farkı koyulacak olup, alınacak peşinat tutarı satış bedelinin %50’si kadar olacaktır. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Taksitli satışlarda tapu devri tüm borç bittikten sonra yapılmaktadır. İş bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir.
7) Teminat makbuzları ile belgeler 20/02/2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09;59’de eve gelen escort otele gelen escort türbanlı escort kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
Adıyaman escortManavgat escortKırklareli escortBurdur escortAksaray escortKars escortKastamonu escortErzincan escortUşak escortSinop escortBayburt escortBilecik escortKaraman escortEdirne escortAmasya escort